Närke-Värmlands Kretsen


 

 

Specialklubben för Shih Tzu  Närke-Värmlands Kretsen

2007

NÄRKE-VÄRMLANDSKRETSEN 

Kretsen är för närande vilande.

Om någon i området är intresserad att ta upp manteln och återuppliva kretsen så kontakta klubbens styrelse.

Styrelsen

 


Aktiviteter:


Music by the group Queen